Het Land- en Tuinbouwbedrijf

Het totale oppervlak van het land- en tuinbouwbedrijf bestaat uit 6,5 ha. 
Daarvan liggen 2 ha direct bij de boerderij. De andere velden – 4,5 ha – liggen in de vloeiweide en worden gepacht van Brabants Landschap.
De twee hectaren bij het huis worden gebruikt voor de tuinbouw en de aardappelteelt.
De groente wordt geteeld in een achtjarige vruchtwisseling. Er wordt een grote verscheidenheid aan groenten geteeld voor een gevarieerd aanbod.
In de tunnelkas worden zomergroenten zoals tomaten, komkommers, auberginen en paprika gekweekt.
Wij werken met biologische zaadvaste rassen en kweken de planten grotendeels zelf op.
Omdat er niet gewerkt wordt met bestrijdingsmiddelen is er veel handwerk bij te pas zoals onkruid wieden en veel schoffelwerk.
Zaaien en planten wordt van hand gedaan met uitzondering van aardappelen poten. Dit doet de loonwerker.
De akkers in het nattuurgebied "de Vloeiweide" zijn bestemd voor akkerbouw van gewassen zoals granen en pompoenen.

Het uitgangspunt is een gezond gewas te telen op een gezonde akker.
Daar horen biologische compost en het voeden van het bodemleven bij, een zogenoemde kringloop.
Daarom wordt er gewerkt volgens de biologisch dynamische landbouw methode, waarbij de aandacht voor een gezonde bodem centraal staat.

(Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding​)