Het Land- en Tuinbouwbedrijf

Het totale oppervlak van het land- en tuinbouwbedrijf bestaat uit 6,5 ha. 
Daarvan liggen 2 ha direct bij de boerderij. De andere velden – 4,5 ha – liggen in de vloeiweide en worden gepacht van Brabants Landschap.
De twee hectaren bij het huis worden gebruikt voor de tuinbouw en de aardappelteelt.
De groente wordt geteeld in een achtjarige vruchtwisseling. Er wordt een grote verscheidenheid aan groenten geteeld voor een gevarieerd aanbod.
De akkers in de vloeiweide zijn bestemd voor akkerbouw van gewassen zoals granen en pompoenen in het seizoen 2016.

Het uitgangspunt is een gezond gewas te telen op een gezonde akker.
Daarom wordt er gewerkt volgens de biologisch dynamische landbouw methode, waarbij de aandacht voor een gezonde bodem centraal staat.
(Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding​)

Tevens wordt er op bescheiden schaal vee gehouden: vier varkens en een tiental runderen.
De varkens staan bij huis en worden hoofdzakelijk gevoerd met de uitgesorteerde aardappelen en groenten. De runderen lopen in de zomerperiode in de natuurgebieden van het Brabants Landschap. De dieren zijn voor de slacht bestemd.